SEO eli hakukoneoptimointi pähkinänkuoressa

Hakukoneoptimointi tai lyhyemmin SEO tuntuu olevan nykyään yhä useamman huulilla puhuttaessa yritysten internetstrategioista. Syy puheenaiheen muutokselle perinteisistä markkinointikanavista on päivänselvä. Kuluttamisen käytännöt ovat nimittäin muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Siinä, missä eilisen päivän ostaja oli ostopäätöksissään vielä hyvin pitkälti mainospuheiden ja huhujen varassa, on tilanne tänä päivänä tyystin toinen. Tämän päivän kuluttaja ei enää mainospuheista perusta, vaikka sellaisista saattaisi edelleen jonkin verran vaikuttuakin. Internetin hakukoneet ovat tehneet tiedonhausta helppoa, nopeaa ja äärimmäisen tehokasta.

Tietoa ostopäätöksien tueksi ja huhujen vahvistukseksi haetaan nykyään yhä enemmän interntistä. Google, joka on yksi tunnetuimmista ja isoimmista hakukoneista, ilmoittaa, että meistä suomalaisista kuluttajista jopa noin 80 % etsii tietoa mahdollisen ostopäätöksensä tueksi ensisijaisesti internetistä. Muutos entiseen on mullistava. Kaiken lisäksi, selkeästi suurin osa hakukoneiden hakijoista keskittyy etsinnöissään ainoastaan hakutulosten ensimmäisen sivun hakutuloksiin, ensisijaisesti kolmeen ensimmäiseen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei yhdelläkään yrityksellä ole enää varaa pysyä internetin hakutuloksista pimennossa. Hakukoneoptimointi on keino palauttaa yrityksesi takaisin hakutulosten haetuimpiin.

SEO – Mitä se sitten on?

Hakukoneoptimointi tai SEO tarkoittaa yksinkertaisesti toimenpiteitä, joilla internetsivun sijoituksia hakukoneiden hakutuloksissa pyritään parantamaan. Kun etsimme tietoa internetin hakukoneista, annamme hakukoneille haettavaksi tiettyjä hakusanoja, yhden tai useampia. Näiden hakusanojen perusteella hakukone etsii indeksistään ne internetsivut, joissa hakijan hakemia hakusanoja esiintyy.

Hakukone koostaa tuloksista tutun hakutulossivun, johon hakutulokset järjestetään siinä järjestyksessä, kuin ne hakukoneen algoritmin mukaan ovat relevantteja hakijan antamalle hakusanalle. Palvelujaan tai tuotteitaan internetissä tarjoavan yrityksen kannalta tämä hakutulosten etusivu on kaikista kriittisin. Me hakijat olemme nimittäin varsin laiskoja surffaamaan etusivua pidemmälle, jos emme vastausta hakuihimme satu etusivulta löytämään. Siksi hakutulosten ensimmäisistä sijoista käydään saman toimialan yritysten kesken veristä kilpailua. Hakukoneoptimointi eli SEO on kehittynyt vuosien varrella aivan omaksi tieteenlajikseen, joka kehittyy kovaa vauhtia. Hakukoneoptimointia tarjoavat yritykset tähtäävät toisin sanoen siihen, että heidän asiakkaansa saisivat paikan parrasvaloista. Hakukoneoptimointi pyrkii toisin sanoen rakentamaan asiakkailleen sellaisia verkkosivuja, jotka miellyttävät sekä hakukoneen että yrityksen asiakkaan silmää. Kyse ei kuitenkaan koskaan ole mistään kertarysäyksestä.

Hakukoneoptimointi kääntää kävijämäärät kertaheitolla kasvuun – mutta ei siinä vielä kaikki

Hakukoneoptimointia koskevassa keskustelussa ei olla juurikaan näihin päiviin asti kiinnitetty huomiota SEO:n varsinaisiin tavoitteisiin. Osa hakukoneoptimointiasiantuntijoista tähtää ensisijaisesti sijoitusten parantamiseen paremman näkyvyyden näkyvyyden kasvattamiseksi hakutulokissa. Se on vasta hyvä alku. Saleslionin mielestä hakukoneoptimointi on onnistunut, kun kasvavien kävijämäärien ohella yritys onnistuu kääntämään kävijöistä myös potentiaalisia asiakaskontakteja.

Hakukoneiden toiminta perustuu salaiseen algoritmiin eli matemaattiseen kaavaan, joka määrittelee, millä tavalla hakukone analysoi verkkosivuja. Hakukoneet pisteyttävät verkkosivuja tämän algoritmin mukaan siten, että hakijalle pystyttäisiin esittämään mahdollisimman relevantteja hakutuloksia. Hakukone mittaa sivuilla yritykselle tunnusomaisimpien hakusanojen esiintymistiheyttä, sivuston rakennetta, sivuston ikää ja vieläpä verkkosivuilla osoittavien linkkien määrää. Hakukoneoptimointi eli SEO keskittyy siten siihen, että asiakasyrityksen verkkosivut on laadittu rakenteeltaan ja sisällöltään hakukoneiden odotusarvoja vastaaviksi. Verkkosivuilla esiintyy tällöin päivittyvää, laadukasta ja avainsanoiltaan hakusanoja vastaavaa sisältöä, joka nostaa niiden arvoa hakukoneen silmissä. Sivut, joissa näihin seikkoihin on kiinnitetty huomiota siten myös sijoittuvat paremmin hakukoneiden hakutuloksissa.

Image is not everything – hakukoneoptimoinnissa selkeys ja sisältö ratkaisee

Vaikka hakukoneoptimoinnissa tuntuisikin olevan äkkiseltään kyse verkkosivujen yksinkertaistamisesta hakukonerobottien lukutaitoa silmälläpitäen, ei verkkosivuja kuitenkaan koskaan pidä rakentaa vain hakukoneita silmällä pitäen. Verkkosivujen suunnittelussa hyvän käytettävyyden vaatimukset tulee täyttyä niin silmäiltävyyden, luettavuuden kuin navigaationkin suhteen. Verkkosivujen tehtävähän on lopulta palvella niiltä tietoa hakevaa hakukoneen käyttäjää. Monissa verkkosivuja suunnittelevissa yrityksissä on kuitenkin jopa hieman ylikorostunut sinänsä tärkeä ja käytettävyydenkin kannalta olennainen elämyksellisyyden vaatimus. Verkkosivuja suunnittelevat AD:t kilpailevat vuosittain keskenään verkkosivujensa visuaalisuudella ja luovuudella. Luovuudessa ei meidänkään mielestä ole missään nimessä mitään väärää.

Hakukoneoptimointi kuitenkin tähtää hakijan miellyttävän käyttökokemuksen ohella myös siihen, että verkkosivut ovat hakukoneen mielestä relevantit. Luovan suunnittelijan kannalta on siten harmillista, ettei hakukone ymmärrä antaa arvoa sivuston ulkoasulle. Hakukone kiinnittää ainoastaan huomiota sivuston selkeään rakenteeseen, johdonmukaisuuteen ja virheettömyyteen. Se, mikä ihmissilmää miellyttää, ei hakukone ymmärrä. Hakukone ei välitä kuvista eikä testin asettelusta. Se ymmärtää vain tekstiä. Siksi hakukoneoptimointipalvelua tilattaessa on mielestämme erittäin tärkeää tehdä ero puhtaan luovan suunnittelun ja hakukoneoptimoinnin taitajien välille. Parhaimmillaan molemmat tukevat toinen toisiaan.

Arvokas sisältö saa sanomasi leviämään muuallekin verkkoon

Ammattislangissa puhutaan oikeastaan kahdesta erilaisesta hakukoneoptimoinnista. Toisaalta hakukoneoptimointi on sisäistä, verkkosivujen sisältöön ja rakenteeseen keskittyvää arkkitehtuuria. Hakukoneoptimointi on toisaalta myös ulkoista, verkkosivuihin ulkoa päin kohdistuvaa. Ulkoinen hakukoneoptimointi pyrkii kasvattamaan optimoitavan verkkosivun linkkisuosiota eli verkkosivuille osoittavien ja ohjaavien linkkien määrää. Hakukoneiden silmissä verkkosivu, jolle johtaa useita tienviittoja muilta verkkosivuilta on niiden mielestä arvokas tiedonlähde ja siten hakutuloksissa kilpailijaansa arvokkaampi. Linkkisuosion kasvattaminen onkin yksi keskeisimmistä hakukoneoptimointikeinoista pitkällä tähtäimellä. Jatkuvasti käyttäjiensä kannalta arvokasta sisältöä tuottavat sivustot kannustavat myös käyttäjiä levittämään verkkosivun sanomaa eteenpäin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, uutispalveluissa ja käyttäjien blogeissa. Tämä selittää, miksi hakukoneoptimointi ei ole verrattavissa esimerkiksi auton viritykseen, joka tuo pysyviä tuloksia kertalaakista. Hakukoneoptimointia on tehtävä jatkuvasti, niin kauan kuin verkkosivut halutaan hakutulosten halutuimmissa pitää.

SEO – Hakukoneoptimointi tähtää kääntämään käyttäjät kävijöistä kontakteiksi

Kuten tässä artikkelissa olemme nähneet, hakukoneoptimointi on useamman tekijän summa, eikä sitä voi koskaan tehdä kertaluontoisesti. Tiedät nyt, että hakukone arvostaa verkkosivusi tiettyihin elementteihin perustuen esimerkiksi avainsanatiheyttä korostaen. Muistat myös varmasti, että verkkosivujen suunnittelussa ei kuitenkaan saa keskittyä miellyttämään hakuobotin silmää. Verkkosivut tulee aina rakentaa ja suunnitella omia potentiaalisia asiakkaitasi ja nykyisiä käyttäjiäsi ajatellen. Et voi toisin sanoen tehdä vain toiselle toista. Hyvä hakukoneoptimointi huomioi sekä käyttäjän, että koneen. SEO eli hakukoneoptimointi tähtää ensisijaisesti verkkosivujesi kävijämäärien kasvattamiseen paremman hakutulosnäkyvyyden myötä. Kun verkkosivullesi on onnistuttu ohjaamaan kasvavaa kävijävirtaa, on myös niiden palvelevuuteen kiinnitettävä huomiota. Hakukoneoptimointi pyrkii lopulta auttamaan asiakkaitamme kääntämää kasvavat kävijävirrat potentiaalisiksi asiakaskontakteiksi erilaisilla, verkkosivuille upotettavilla elementeillä.

Emme toisin sanoen pyri vain ajamaan kävijöitä käymään paikan päällä, vaan sitouttamaan heitä pitkäaikaisiksi kontakteiksi ja lopulta uskollisiksi verkkosivujen asiakkaiksi, jotka palaavat verkkosivuille yhä uudelleen ja uudelleen. Hakukoneoptimointi tai SEO on pienellekin yritykselle merkittävä ja erittäin kustannustehokas keino saavuttaa näkyvyyttä ja tätä myöten uusia asiakaskontakteja isojenkin kilpailijoiden puristuksessa. Hakukonerobotit ovat nimittäin vielä tänä päivänä varsin objektiivisia. Niitä kiinnostaa lopulta ainoastaan se, kuka onnistuu tuottamaan niiden kannalta relevanteinta ja arvokkainta sisältöä. Sen pystyy tekemään kuka tahansa.