Heimopäällikön mittelö myyntijohtajan kanssa

Perinteisen myyntijohtajan kannattaa jo katsoa itselleen muuta eläkevirkaa. Siilomaiselle osaamiselle ei ole käyttöä. Jatkossa yksi henkilö ohjaa sekä myyntiä että markkinointia asiakasheimoja ymmärtävänä heimopäällikkönä. Myyntipäällikköä tai -johtajaa ei enää tarvita, vaan erityisesti organisaation sisäistä johtajuutta. Tarvitaan koko joukkueen vastuunkantoa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kykyä innostaa ja sparrata tiimejä tavoitteisiinsa.

Miksi perinteinen myyntijohtaja ei enää pärjää?
Myyntijohtajan reagointikyky ei tulevaisuudessa yksinkertaisesti riitä havaitsemaan kaikkia tärkeitä muutoksia, trendejä ja asiakastarpeita. Myynnin ja markkinoinnin tulee toimia jatkossa yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Sama koskee koko organisaatiota. Organisaation johtajuuden lisäämiseksi voidaan muutosvaiheeseen nimetä useita muutosagentteja sekä heimopäällikkö.

Heimopäällikön erikoiskyvyt
Heimopäällikkö on asiantuntija eri asiakasheimojen erityispiirteiden tuntemuksessa. Hän osaa kannustaa omia myyntikapinallisia sisäisissä asiakkuustiimeissä ja myyntisoluissa kohti entistä parempia asiakaskohtaamisia sekä näkemyksellisempää myyntiä. Heimopäällikölle asiakassuhteiden syventäminen on palkitsevampaa kuin itse kaupanteko. Ja siksipä heimopäällikkö menestyykin myyntijohtajaa paremmin, koska hänellä on luontainen kyky aistia keskustelusta asiakkaan toiveet ja tarpeet.

Jos haluat oppia lisää myynnin johtamisesta, ilmoittaudu Myyntikapinan seminaariin PE 18.5.2018 täällä.

Ruban vinkit/Menestyvän heimopäällikön resepti:

  • Hyödyntää kokemustaan eri asiakasheimojen tarpeiden ymmärtämisessä.
  • Ymmärtää myynnin ja markkinoinnin yhteispelin, sparraamisen tarpeet ja tavoitteet.
  • Mittaa uudella tavalla asiakkuustiimien osallistumista uusien kumppanuuksien, laadukkaiden asiakaskontaktien tai kaupan saamiseksi mm. sisällöntuotannon, suhteiden luonnin ja näkyvyyden lisäämisessä osana palkitsemisjärjestelmää.
  • Jalkauttaa organisaatioonsa ”johtajuus kuuluu kaikille” -asenteen muutosagenttien kanssa.
  • Huolehtii ”kaikki myyvät” -asenteen jalkauttamisesta muutosagenttien kanssa.