Voittava myynti- ja ostokokemus

Kilpailu asiakkaista on nyt ja tulevaisuudessa äärimmäisen kovaa. Ei riitä, että johtoryhmä tietää yrityksen tavoitteet, vaan koko henkilöstön on sisäistettävä yhteinen suunta. Parhaimmillaan henkilöstö ja erityisesti myyjät osallistetaan jo strategian laadintavaiheessa ja vastuutetaan tavoiteasetantaan käytännön toimenpiteillä. Lopulta strategian toimivuus testataan asiakkailla ja suuntaa pitää muuttaa nopeastikin, jos se ei toimi.

Älä taannu vanhaan maailmaan
Pelkkä myynnin numeeristen lukujen seuraaminen on vanhaa maailmaa. On huomioitava, että organisaatiot ovat eläviä systeemejä ja sen ihmiset ovat inhimillisiä olentoja. Henkilöstöjohtaminen ja -kokemus ovat nykyisin erityisen tärkeitä. Merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun milleniaalien ja tulevien sukupolvien edustajat siirtyvät työelämään. Asiakkaatkin ovat yksilöitä, jotka haluavat tulla palvelluiksi omasta arvomaailmastaan ja mieltymyksistään käsin. Siksi on huolehdittava, että empatiakykyiset toimintatavat ovat organisaatiossa näkyvästi esillä ja huomioitu tavoitteissa.

Missä tekoäly, siellä myynti
Tekoäly on jo mullistanut myynnin. Sitä voidaan hyödyntää tukimuotona erityisesti myynnin rutiinitehtävien hoidossa. Automatisoitujen prosessien avulla myyjät voittavat aikaa, jolloin he voivat keskittyä paremmin kasvokkain tapahtuvaan asiakastyöhön ja myydä fiksummin oikeille asiakaskohderyhmille. Tekoälyavusteisen myynnin kautta asiakkaat saavat oikea-aikaisesti henkilökohtaista palvelua ja hyödyllisiä vinkkejä.

Roolit uusiksi
Myyjien roolit muuttuvat, ja jatkossa perinteisiä myyjärooleja tarvitaan myyntisolussa kymmenen sijaan vain kolme. Tai jos heitä on edelleen kymmenen, he tekevät muita asioita kuin nykyisin. Jatkossa ei palkita pelkästään myyjiä myyntituloksista, kun kaikki yrityksessä osallistuvat myyntiin. Markkinointi on osa myyntisolua ja ohjaa potentiaalisia asiakaskontakteja myyjille. Chattirobotti, ihmisavusteinen chatti tai asiakaspalvelu avustavat vaikeissa kysymyksissä asiakasta ja myös myyjän työtä.

Ei riitä, että yksittäinen myyjä tietää, mitä pitäisi tehdä, jos muu organisaatio elää menneessä. Sinun tehtävänäsi on olla uuden myynnin pioneeri ja viedä uusia tapoja kaikkialle yritykseesi – kaikkiin toimintoihin ja kaikkiin rooleihin.

Jos haluat oppia lisää uudesta tavasta myydä, ilmoittaudu Myyntikapinan seminaariin PE 18.5.2018 täällä.

Ruban vinkit:

  • Myyjä tuo asiakkaalle näkemyksellisyyttä ja kohdennettua vuorovaikutusta. Asiakas saa parempaa asiakaspalvelua ja kokemusta.
  • Digitaalisia ja tekoälyyn perustuvia työkaluja kannattaa hyödyntää. Ole koko ajan valmis opettelemaan uutta.
  • Dataohjautuvuuden, markkinoinnin automaation ja tekoälyn avulla myyjä osaa reagoida oikea-aikaisesti asiakkaan lisäkysymyksiin ja ostotarpeisiin.
  • Myyntijohtajan rooli menee jatkossa uusiksi. Heimopäällikkö tulee ohjaamaan muutosta myynnin ja markkinoinnin osalta.
  • Myyntiorganisaatio menee uusiksi. ”Kaikki myyvät” -asenne jalkautuu läpi organisaatioiden ja partneriverkostojen.