Johtajuus kuuluu kaikille!

Perinteinen johtajuus kriisissä
Perinteiset matriisi- ja siilorajoja kannattelevat organisaatiot kuuluvat menneisyyteen. Kompleksinen maailma vaatii ketterää reagointia ja pahimmillaan raskas laiva tai organisaatio kääntyy aivan liian hitaasti. Joskus hitaus on merkki siitä, että olet jo hävinnyt pelin. Kauppalehdessä (4.2.2018) oli oivallinen kirjoitus siitä, kuinka tulevaisuuden johtajat uskaltavat luopua vallasta ja kehittää itseään. Perinteinen johtaja, tuo patruuna, tehtaiden ja yritysten voimakastahtoinen isähahmo, on nykypäivänä auttamatta pala menneisyyttä. Sota-aikoina tarvittiin sota-ajan johtamista. 2020-luvun lähestyessä, kun maailma verkottuu ja digitalisoituu ja toimialat siirtyvät murroksesta toiseen, kyky saada aikaan oppimisen tai kokeilun kulttuuria on paljon tärkeämpi kuin kyky päättää asioista toisten puolesta.

Itseohjautuvuuden sudenkuopat
Itseohjautuvuudesta puhutaan nykyään paljon. Itseohjautuvassa organisaatiossa jokainen työntekijä tietää oman paikkansa kuin muurahaisyhdyskunnan jäsenet keossaan. Työläismuurahainen osaa tehdä itsenäisiä päätöksiä suuressa yhdyskunnassa ja toimia poikkeustilanteissa yhteisön edun mukaisesti. Pelkkä itseohjautuvuuden ihannointi ei kuitenkaan riitä pelastamaan yrityksiä. Jos samassa tilassa toimivat ihmiset itseohjautuvat tehokkaasti eri suuntiin, vaikeutuu yhteiseen tavoitteeseen pääseminen huomattavasti. Oppina voisi pitää sitä, että vahvasti itseohjautuvat organisaatiot tarvitsevat erityisen paljon johtajuutta ja erityisen vähän johtajia.

Miten onnistut?
Itseohjautuva toimintaympäristö voi soveltua hyvin myyntitiimille, jos johtajuuden periaatteet, yhteinen suunta ja avoin viestintä ovat organisaatiossa kunnossa. Mitä jos jokainen myyjä saisi sparrausapua, mutta voisi lisäksi luoda itselleen innostavan ja merkityksellisen tavoitteen? Mitä lisäarvoa asiakkaat saisivat paremmasta myyjien johtamiskulttuurista? Millainen vuorovaikutus voisi syntyä koko organisaation sisälle? Voisivatko myyjät toimia muutosagentteina ”kaikki myyvät” -ajatuksen jalkauttamisessa? Hyödynnetäänkö tätä toimintatapaa jo sinun yrityksessäsi?

Jos haluat oppia lisää johtajuuden uusista tuulista, ilmoittaudu Myyntikapinan seminaariin PE 18.5.2018 täällä.

 

Ruban vinkit:

  • Itseohjautuvuus voi toimia organisaatiossa, jos sen raamit ja yhteiset pelisäännöt ovat avoimesti käytössä ja kaikkien tiedossa.
  • Myyjät tarvitsevat sparrausapua sekä innostavaa ja valmentavaa johtamista.
  • Johtajuus itsessään on tärkeämpää kuin yksittäisen johtajan tarve tai tekeminen.
  • Myyjiä tulee osallistaa dialogiin - tuotekehityksen, markkinoinnin, johtamisen ja strategisen ajattelun läpi.
  • Kysy myyjiltä, miten he haluavata tulla johdetuiksi yksilöllisesti.
  • Seuraa itseohjautuvuuden toteuttamisessa onnistuneita yrityksiä, kuten Vincitia, Reaktoria, Futuricea, Morning Staria, Toyotaa ja Buurtzorgia.
  •