Myyjän arvostus lähtee omasta itsestä

Ammattikuntien vertailussa (IS, 4/2017) myyjän työ on vähemmän arvostettu kuin vaikkapa vanginvartijan tai hotellisiivoojan ammatti. Myyjä tekee monesti yrityksen tulosvastuullisinta työtä ja vastaa yrityksen tärkeimmistä suhdeverkostoista ja asiakkuuksista. On paradoksaalista, jos myyjä saa silti vain vähän arvostusta yhteiskunnallisesti tai oman organisaationsa sisällä.

Monesti väitetään, ettei suomalainen osaa myydä. Tämä on kulunut myytti. Enemmänkin on kyse siitä, että myyjä harvoin pääsee osaksi tuote- ja palvelukehitystä ja saa muulta organisaatiolta riittävästi tukea tai riittäviä työkaluja työnsä menestykselliseen hoitamiseen. Organisaatioissa myyjät ovat perinteisesti myös omissa siiloissaan, jolloin harva asiantuntija edes tietää, mitä myyjän työhön nykypäivänä kuuluu. Siinäkö on syy myyjien arvostuksen vähyyteen – eivätkö myyjät itse tee työtään tarpeeksi näkyväksi?


Myyjien arvostus lähtee lopulta myyjistä itsestään.


Toinen myytti on se, että myyjiksi päätyvät ne, joilla ei äly riitä muualle. Tämä on huvittava väite, kun miettii, kuinka vaativaa myyntityö nykypäivänä on. Yksikään myyjä ei selviä vaatimuksista yksin, vaan tarvitsee ympärilleen vahvan tiimin tuen. Asiakkuustiimissä on jatkossa seitsemän roolia asiakassuhteiden etähoitajista, kasvokkain myyviin, liidien kehittäjiin, myynnintukeen, asiakaspalveluun, liiketoimintalähtöisiin kehityspäälliköihin ja asiakkuuspäälliköihin. Yhteistä heille on yhteisen maalin tavoittelu ja tiimikohtainen palkkiojärjestelmä henkilökohtaisten tavoitteiden rinnalla.


Kaikki myyvät!


Nykypäivänä jokaisen yrityksen työntekijän palkanlaskijasta hissipoikaan pitää osata kertoa yrityksen tuotteista ja palveluista eli käytännössä myydä. Jos kaikki yrityksen työntekijät omaksuisivat ajatuksen siitä, että myynti on yrityksen tärkein asia, yritys vahvistaisi omaa viestiään ja samalla myyntiään. Myyminen on nykyisin korostuneesti asiakkaan auttamista, johon jokaisella meillä on valmiuksia.

Myyjä, tee työsi näkyväksi ja loista!

Katso Myyntikapina Youtube-kanavan video.

Mika D. Rubanovitsch
040 9100 200

Jos haluat kuulla lisää myynnin menestysvinkkejä, ilmoittaudu Myyntikapinan seminaariin 18.5.2018 täällä: https://www.myyntikapina.fi/seminaari/

Ruban vinkit:

  • Arvostus lähtee myyjästä itsestään. Tee työsi näkyväksi, jaa tietoa organisaatiosi sisällä ja rakenna itsellesi tukiverkosto.
  • Murretaan jo vanhentuneet käsitykset myynnistä ja aletaan myyjinä itse toimia esimerkkiä näyttäen.
  • Ota myyntitiimi ja asiakkaat mukaan palvelumuotoiluun. Myyjät tuovat oman asiakasosaamisensa, ratkaisuideoita myynnin pullonkauloihin, näkemyksiä asiakkaan vasta-argumentteihin ja sitoutumisensa palvelun osalta heti alusta lähtien.
  • Riko organisaatiosi siilorajat ja luo läpileikkaavia rooleja ja toimintoja kokonaisuuden avuksi.
  • Tarjoa myyntitiimillesi mahdollisuus kunnollisiin työvälineisiin kuten esimerkiksi CRM, markkinoinnin automaatio ja tekoälyn hyödyntäminen.
  • Jalkauta organisaatiosi myyjien arvostuksen päivä tai vastaava perinne, jossa nostat myynnin onnistumisia esiin ja kiität kollegoitasi.
Mika RubanovitschComment